Get Adobe Flash player

Ovim cjenovnikom se utvrđuju cijene usluga u postupku sertifikacije vozila, kako slijedi:

Red. broj

 

Vrsta ispitivanja

Cijena u KM,

bez PDV-a

 

Kategorija vozila

 

1.

Verifikacija brojeva na

pogonskom agregatu i

šasiji vozila

 

100.00

L, M1, N1, O1 i 02

 

 

120.00

M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C

i radni strojevi

 

2.

Ukucavanje  brojeva na pogonski agregat ili šasiju

vozila, s verifikacijom

broja

 

150.00

L, M1, N1, O1 i 02

 

 

200.00

M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C

i radni strojevi

 

3.

 

Ispitivanje vozila kod zamjene pogonskog agregata

 

150.00

L, M1, N1,

 

 

200.00

M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C

i radni strojevi

 

4.

Ispitivanje vozila kod remonta pogonskog agregata

 

400.00

L, M1, N1,

 

 

500.00

M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C

i radni strojevi

 

5.

Ispitivanje vozila kod

zamjene karoserije vozila

 

300.00

L, M1, N1, O1 i 02

 

 

400.00

M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C

i radni strojevi

 

6.

Ispitivanje vozila kod

rekonstrukcije ili

prepravke vozila

 

300.00

M1, N1

 

 

400.00

 

M2, M3, N2, N3

7.

Ispitivanje kod

sastavljanja vozila

 

300.00

L, M1, N1

 

 

450.00

M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C

i radni strojevi

 

8.

Ispitivanje vozila u skladu

sa međunarodnim

propisima na snazi u BiH

 

300.00

N1, O1 i 02

 

 

400.00

N2, N3, O3, O4

 

 

9.

Utvrđivanje tehničkih

karakteriska vozila

 

150.00

L, M1, N1, O1 i 02

 

 

200.00

M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C

i radni strojevi

10.

Ispitivanje vozila kod ugradnje sistema

dvojnih/pomoćnih

komandi

 

200.00

L, M1, N1

 

 

300.00

M2, M3, N2, N3

11.

Ispitivanje vozila kod

izrade novih konstrukcija

vozila

 

600.00

L, M1, N1, O1 i 02

 

 

900.00

 

M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C

i radni strojevi

 

12.

Ispitivanje vozila kod ugradnje sistema za pogon vozila na alternativna goriva

150.00

 

M1, N1

 

200.00

 

M2, M3, N2, N3

 

13.

Ispitivanje vozila kod ostalih promjena

 

150.00+50.00 po random satu ispitivanja (max 250.00)

L, M1, N1, O1 i 02

 

250.00+50.00 po random satu ispitivanja (max 350.00)

M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C

i radni strojevi

 

14.

Pregled vozila u svrhu

Sporazuma UN-ECE

1997., ili UN-ECE potvrđene

rezolucije R.E.1

(TRANS/SC.1/294/Rev.5)

i dopunjene 2001

(TRANS/WP.1/2001/25)

ili novijim izdanjem, ili

Direktive 96/96/EC dopunjene

sa smjernicom

2003/27/EC ili novijim izdanjem

 

100.00

 

 

 

O

 

 

 

200.00

N