Get Adobe Flash player

 

Evropa svoje standarde naziva EURO, Američke zemlje poštuju standarde koji se nazivaju LEV (vozilo sa niskim štetnim emisijama eng. Low Emission Vehicle), ULEV (vozila sa veoma niskim štetnim emisijama, eng. Ultra Low Emission Vehicle), Japanci imaju JE standarde, dok Australija ima ADR standarde. Ti standardi određuju koliko izduvni gasovi mogu da sadrže štetnih čestica u različitim uslovima korišćenja, kao i koliko pređenih kilometara motor mora da izdrži, a da pri tome emisije tih čestica mogu da odstupe samo u određenom procentu.

Euro 3 zahtjeva od proizvođača motora za putnička vozila sljedeće karakteristike:

   Datum CO HC HC+NOx NOx PM
Dizel motori
Euro 3 01.2000 0.64 - 0.56 0.50 0.05
Euro 4 01.2005 0.50 - 0.30 0.25 0.025
Euro 5 2008 0.50 - 0.25 0.20 0.005
Benzinski motori
Euro 3 01.2000 2.30 0.20 - 0.15 -
Euro 4 01.2005 1.0 0.10 - 0.08 -
Euro 5 2008. 1.0 0.075 - 0.06 -


PM – Tvrde čestice dizel sagorjevanja – mjere se gravimetrijskim metodama. U zavisnosti od standarda moguće je i optičko mjerenje prozirnosti dizel izduvnih gasova.

NOx – Nitrogen oksidi koji se sastoje od nitrijskih oksida (NO) i nitrogen dioksida (NO2).

HC – Hidrokarboni su regulisani kao totalne hidrokarbonske emisije (THC) ili kao ne-metanske hidrokarbonske emisije (NHMC). Ponekad standard može propisati maksimalnu zajedničku vrijednost za THC+NMHC umjesto dvije pojedinačne veličine.

CO – Karbon monoksid.

Pri mjerenju, motor se mjeri u uslovima normalnih temperatura, ali je potrebno da zadovoljava uslove i pri „hladnom startu“ tj. pri startu na -7C.
 

Sva vozila proizvedena za Evropsko tržište od 01.01.2001. zadovoljavaju Euro 3.

Sva vozila koja su proizvedena i prodata na tržištu Evropske unije nakon 01.01.2001. (prva registracija u zemljama EU) garantovano zadovoljavaju Euro 3 standard, jer je to bilo u skladu sa propisima EU. Ipak, moguće je da vozilo iz zemlje EU koje je proizvedeno nakon januara 2001, namjenjeno drugim tržištima, a uvezeno kao polovno (što je možda moguće, jer se direktiva EU odnosi samo na nova vozila) na tržište EU može vrlo lako biti Euro 2. Prema tome najsigurnija su vozila sa prvom registracijom u zemljama EU.

Napomena: Na mnogim mjestima ćete naći da su EURO 3 standardi stupili na snagu 2000-te godine.To je tačno, ali su bili obavezujući samo za homologaciju novih tipova automobila. Za sve postojeće tipove novih automobila (homologiranih prije 2000 godine), koji su trebali da budu prvi put registrovani, standardi su bili obavezujući tek od 2001.

Vozila proizvedena prije januara 2001.

Sada dolazimo do vozila koja su najinteresantinija za kupce po cijeni, ali i najdelikatnija po pitanju zadovoljenja Euro 3 standarda. Kao što je već svima poznato, značajniji prozvođači automobila su počeli sa proizvodnjim automobila po Euro 3 standardima još od 1998. Međutim, problem je što su istovremeno proizvodili identične tipove motora po Euro 2 i Euro 3 standardima za različita tržišta. Proizvođači su sigurno koristili odgovarajuće oznake na motorima da bi ih razlikovali, ali tu nije postojao jedinstven standard u obilježavanju.

Neki od uvoznika su se potrudili da među prvima pomognu potencijalnim kupcima javno objavljujući odgovarajuće oznake. Iako to i nije u njihovom direktnom interesu.

VW Koncern.

U vozila koncerna VW (VW, Audi, Seat, Škoda) su prvi put počeli da se ugrađuju motori sa kvalitetom izduvne emisije EURO 3 1998. godine iako su nova vozila trebala da ispune taj standard tek 2000. godine. To ne zači da su svi motori proizvedeni od te godine EURO 3 jer su paralelno nastavili da se proizvode i motori sa drugačijim kvalitetom izduvne emisije. Takođe bi kupci polovnih vozila trebalo da obrate pažnju na vozila sa kvalitetom izduvne emisije D3 koja su se proizvodila i prije i poslje 1998. godine. U pitanju je norma koja je važila samo u Njemačkoj. Naime, dok je u ostatku Evrope još uvek važila norma EURO 2 u Njemačkoj su vlasnici vozila sa kvalitetom izduvnih gasova D3 imali poreske olakšice. D3 je bilo prelazno rješenje za Njemačku dok se ne definiše norma EURO 3 na nivou Evropske Unije jer je D3 norma bila strožija od EURO 2. Zato se često sreću vozila sa kvalitetom izduvne emisije D3 ili kao EURO2/D3. Bitno je znati da D3 nije EURO 3. Analogija je potpuno ista sa D4.Ono što najviše interesuje potencijalne kupce koji žele da uvezu polovna vozila iz inostranstva je kako da provjere da li vozilo zaista ispunjava EURO 3 normu prije nego što ga kupe.

Jedini pouzdan način da se utvrdi koju normu o kvalitetu izduvne emisije ispunjava određeno vozilo je da se po ’Identifikacionom Broju Vozila’ (broj šasije) provjeri u bazi podataka proizvođača.

Napomonjemo da zbog svega gore u tekstu navedenog nije moguće prema datumu proizvodnje, komercijalnoj oznaci motora niti prema broju motora utvrditi koju normu izduvne emisije vozilo ispunjava.

Da bi bar malo olakšali potragu samo za svoju informaciju kupci i vlasnici vozila mogu i preko PR brojeva da utvrde koji standard ispunjava njihovo vozilo. PR brojevi se nalaze na prvoj strani servisne knjižice i na naljepnici u prtljažniku. Na ovoj naljepnici se nalazi: identifikacioni br. vozila, oznaka modela, motora, mjenjača itd. Na donjoj polovini naljepnice se nalaze PR brojevi. Jedan od ovih brojeva označava normu izd. gasova. U tabeli se nalazi spisak svih PR brojeva vezano za izduvne gasove .

0GE EU3 sa EOBD za Otto-Motore (za Dizel-Motore od 1.1.2003 za nova odobrenja i od 1.1.2004 generalno za sva vozila do 2500 kg ZGG)
0GG EU4 sa EOBD za Otto-Motore (za Dizel-Motore od 1.1.2003 za nova odobrenja i od 1.1.2004 generalno za sva vozila do 2500 kg ZGG)
0GQ Euro 3 za vozila >= 3,5 Tone
0GR EU3 + D4
0GS EU3 sa EOBD za Otto-Motore – prilagođen za lako isparljiva goriva
0GZ EU3 sa EOBD za Dizel-Motore koji su sa istom oznakom motora bili bez EU3 EOBD
7GE EU4-Japan sa OBD za Otto-Motore
7GG EU4 - Dizel sa Partikelfilter-om
7GH EU4 za Koreju (E4)
7GN EU4 sa pripremom za DPF
7GQ EURO 4EC napomena u saobraćajnoj (tehničkoj) knjižici vozila

Uzimajući u obzir EC zahtjeve za ispunjenje određene EURO norme iz tehničke knjižice vozila je moguće utvrditi kojoj EURO generaciji vozilo pripada.


 


Tabela. Spisak amandmana i ispravki EC direktiva 70/220 i EC 88/77 koje se odnose na EURO 3 odnosno EURO 4